Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošno
 1. Ta pravila določajo pogoje uporabe naročilnice Mojeoko. Storitev za podjetje INSPHARMA d.o.o izvaja Javni zavod Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Lekarna Ljubljana).
 2. Lekarna Ljubljana je imetnik dovoljenja za opravljanje lekarniške dejavnosti, ki jo spremlja strokovna podpora s svetovanjem. Lekarna Ljubljana zagotavlja kakovost in sledljivost izdelkov
 3. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
  • Kupec je fizična ali pravna oseba, ki je izpolnila obrazec za naročilo izdelkov na spletni strani Mojeoko.
  • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja spletno stran Mojeoko
Naročilo
 1. Na spletni strani Mojeoko je mogoče naročiti izdelke le za območje Republike Slovenije.
 2. Naročilo je mogoče oddati le v slovenskem jeziku. Naročilo postane veljavno s trenutkom, ko ga kupec odpošlje.
 3. Naročeni izdelki se obračunajo po cenah, ki so objavljene na naročilnici Mojeoko v trenutku oddaje naročila. Vse cene vsebujejo DDV. Znesek poštnine in morebitne kupnine se obračuna v zadnjem koraku naročila in se plača po povzetju ali s kreditno kartico.
 4. Pridržujemo si pravico do napak pri cenah, o čemer bomo kupca obvestili v 24 urah od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.
 5. Če izdelka ni na zalogi, bomo o tem kupca obvestili v roku 1 delovnega dne po oddanem naročilu in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.
 6. Oddano naročilo predstavlja kupoprodajno pogodbo in bo shranjeno v prostorih Lekarne Ljubljana in v elektronski obliki ter bo obravnavano strogo zaupno. Pisni izvod naročila Lekarna Ljubljana pošlje kupcu skupaj z naročenimi izdelki. V kolikor želi kupec naknadno prejeti dodaten izvod naročila, to pisno sporoči Lekarni Ljubljana, ki mu ga pošlje v primernem roku. Za pošiljanje dodatnega izvoda naročila se zaračunajo stroški kopiranja in pošiljanja.
 7. Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani Mojeoko, o čemer bomo kupca obvestili v roku 24 ur in mu povrnili morebitne nastale stroške.
Postopek oddaje naročila
 1. Uporabnik vpiše želeno količino pri izbranem izdelku in izpolni obrazec z osebnimi podatki. Nato potrdi splošne pogoje uporabe in izbere »NAPREJ«, s čimer je v primeru plačila po povzetju uspešno oddal naročilo. V primeru plačila s kreditno kartico je uporabnik uspešno oddal naročilo, ko po potrditvi plačila s kreditno kartico pride na spletno mesto Mojeoko.
 2. Informacije o ceni izdelkov, poštnini in roku dobave naročenih izdelkov so na voljo na naročilnici.
 3. Takoj, ko INSPHARMA d.o.o prejme naročilo, posreduje Lekarni Ljubljana vse potrebne podatke za pošiljanje izdelkov. Lekarna Ljubljana pošlje kupcu potrdilo o naročilu v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, posredovan ob naročilu izdelkov.
 4. Ob prejemu naročenih izdelkov kupec prejme tudi podatke o naročilu v pisni obliki.
Podatki o naročilu
 1. Dostavljenim izdelkom, pri katerih je kupec fizična oseba, Lekarna Ljubljana priloži pisen dokument, ki obsega naslednje podatke:
  • podatek, da je prodajalec Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana;
  • podatek o kupcu: ime, priimek in naslov;
  • podatek o naročenih izdelkih;
  • cena izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
  • strošek kupnine
  • strošek dostave;
  • naslov za dostavo (v primeru, da se le–ta razlikuje od naslova kupca);
  • podrobnejša ureditev plačila;
  • podatek, da zaradi svoje narave, nekateri izdelki, naročeni prek portala Spletna Lekarna Ljubljana, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov;
  • naslov, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave.
Cene in plačilo
 1. Redne maloprodajne cene izdelkov na naročilnici Mojeoko so enake cenam na dan naročila v Lekarni Miklošič. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine, slednja je navedena na dnu naročilnice.
 2. Naročene izdelke je mogoče plačati po povzetju ali s kreditno kartico.
Dostava
 1. Naročeni izdelki bodo odposlani najkasneje v roku 2 delovnih dni od oddaje naročila. Če Lekarna Ljubljana ne bo mogla izpolniti svoje obveznosti, ker blago ne bo na zalogi, bo o tem kupca obvestila na njegov elektronski naslov v roku 24 ur.
 2. Naročeni izdelki bodo dostavljeni z navadno dostavo. Stroški dostave so navedeni na naročilnici.
 3. Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.
 4. Če Lekarna Ljubljana pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovorna za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. Dostava se izvrši na naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu. Če ob času dostave ni nikogar na naslovu, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga.
Odgovornost
 1. Izdelki za oči se uporabljajo samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali strokovne osebe, ki je odgovorna za zdravje oči.
 2. INSPHARMA d.o.o ali Lekarna Ljubljana ne odgovarjata za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja naročilnica Mojeoko (npr. izpad delovanja medmrežja).
Napake, vrnitev, zamenjava izdelkov
 1. Zaradi svoje narave, izdelki, naročeni prek naročilnice Mojeoko, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov. To določilo se ne uporablja v primerih napake ali dostave napačnih izdelkov.
  Izdelki, ki so na voljo v spletni lekarni, pripadajo kategorijam zdravil, prehranskih dopolnil, medicinskim pripomočkom in otroški hrani. Ti izdelki lahko prihajajo v stik s telesom in telesnimi tekočinami, za nekatere pa je potrebno tudi hranjenje pri kontrolirani temperaturi. Zato vračilo naročenega blaga NI mogoče.
 2. Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), stranka kontaktira Lekarno Ljubljana na enega od navedenih kontaktov (telefon ali e-pošta) in Lekarna Ljubljana bo uredila prevzem ter nadomestilo izdelkov z ustreznimi, na stroške Lekarne Ljubljana. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti in nepoškodovani embalaži.
 3. Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti Lekarno Ljubljana v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej Lekarno Ljubljana v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Lekarna Ljubljana ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.
 4. Če je ob prevzemu pošiljke opazno, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. Takšen paket je potrebno osebno dostaviti na najbližjo pošto v enakem stanju kot ob prevzemu, poštni uslužbenec pa bo izpolnil Zapisnik o poškodovani pošiljki. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.
 5. Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Lekarni Ljubljana omogočiti, da stvar pregleda.
 6. Potrošnik ali kupec, ki je Lekarno Ljubljana pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od le-te v dveh letih od oddaje obvestila o napaki zahtevati, da:
  • odpravi napako na izdelku ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
  • vrne plačani znesek.
 7. V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od Lekarne Ljubljana zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.
 8. Kontaktni podatki za reklamacije Naslov: Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana s pripisom »za Spletno Lekarno Ljubljana«
  Elektronska pošta: spletna.lekarna@lekarna-lj.si
  Telefon: 01 23 06 100
Varstvo osebnih podatkov
 1. Z vpisom osebnih podatkov v naročilnici Mojeoko uporabnik dovoljuje, da INSPHARMA d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse zgoraj posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). INSPHARMA bo za potrebe izvedbe naročila in dostave izdelkov iz naročilnice Mojeoko odstopil pogodbenemu partnerju potrebne osebne podatke uporabnikov. Partner bo s prejetimi osebnimi podatki, potrebnimi za izvedbo dogovorjene storitve, ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 2. INSPHARMA d.o.o. zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov naročilnice Mojeoko vse ostale podatke, zbrane v postopku nakupa, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.
 3. Podatki iz uporabnikovih spletnih sej se hranijo za namen statistične obdelave spletne strani, ki je del spletnega naročila, zagotavljanja aktivnosti seje oz. lažje uporabe naročilnice v primeru prekinitve seje Podatki iz sej se lahko posredujejo vzdrževalcu spletne strani, vzdrževalcu sistema in strojne opreme.
 4. Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe.
 5. Soglašam, da INSPHARMA d.o.o. ali za to pooblaščene družbe v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov obdelujejo moje osebne podatke za neomejeno časovno obdobje za obveščanje o novostih, ugodnostih, nagradnih igrah in dogodkih. Od e-novičnika strani Mojeoko se lahko kadarkoli odjavite. Seznanjen sem z opredelitvijo namena obdelave in dovoljujem obveščanje na svoj elektronski naslov.
 6. Skladno z zakonskimi normativi INSPHARMA d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. INSPHARMA d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije, v skladu z zakonom na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Povezava na stran. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
Nazaj na vrh