Pogoji uporabe spletnega mesta

Pogoji uporabe

Lastnik te spletne strani je podjetje INSPHARMA d.o.o. (INSPHARMA). Prosimo, pazljivo preberite in preglejte Pogoje za uporabo pred dostopanjem do te spletne strani ali pred uporabo vsebine strani. Z dostopanjem ali uporabo potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s Pogoji za uporabo. Če se ne strinjate s Pogoji za uporabo, ne smete dostopati do te spletne strani in jo uporabljati. INSPHARMA lahko od časa do časa spremeni Pogoje za uporabo, zato jih morate redno preverjati, saj so vse spremembe v veljavi takoj, ko so objavljene na spletni strani.

 1. Uporaba spletne strani
  Vaše dostopanje do spletne strani in uporaba informacij na tej spletni strani je predmet Pogojev za uporabo. Strinjate se, da boste ves čas pri uporabi in dostopanju do te spletne strani ravnali v skladu z zakoni, in da ne boste storili ničesar, kar bi škodilo, oviralo, omejilo dostop, motilo ali poslabšalo delovanje te spletne strani ali drugim uporabnikom preprečilo uporabo in zadovoljstvo s to spletno stranjo.
 2. Vsebina
  Strinjate se, da dostopate do te spletne strani in uporabljate njeno vsebino na lastno odgovornost. INSPHARMA lahko kadarkoli doda, spremeni ali izbriše vsebine s te spletne strani po lastni presoji. INSPHARMA si bo razumno prizadevala, da bodo na tej spletni strani vključeni zanesljivi in posodobljeni podatki, a ne daje nobenih jamstev glede njihove točnosti, veljave, kakovosti, popolnosti ali primernosti za namen uporabe. INSPHARMA se pri tem odreka kakršnemukoli jamstvu, eksplicitno ali implicitno, v najvišji možni meri, ki jo dovoljujejo zakoni. INSPHARMA ali stranke, vključene v ustvarjanje, izdelavo ali dostopnost te spletne strani, ne bodo odgovorni za nobeno izgubo, škodo ali stroške, ki bi nastali s pogodbo, škodnim dejanjem (vključno z malomarnostjo) ali kako drugače zaradi zanašanja na informacije, ki jih vsebuje ta spletna stran, na dostopanje do spletne strani, na uporabo ali nezmožnost uporabe te spletne strani, ali za napake ali morebitno izpuščeno vsebino na internetni strani. Ta omejitev vključuje tudi izgubo, škodo ali stroške, nastale zaradi virusov, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo, programsko opremo ali podatke.
 3. Piškotki in zasebnost
  Prosimo, preberite naše Piškotke in politiko zasebnosti, ki pojasnjuje pravice uporabnikov in osnovo, na podlagi katere lahko uporabimo osebne podatke in informacije, zbrane s pomočjo “piškotkov”, ki se nam razkrijejo preko te spletne strani.
 4. Spletne strani in povezave tretjih oseb
  Ta spletna stran lahko vsebuje spletne povezave ali sklice na druge spletne strani, ki jih upravljajo tretje osebe, nad katerimi nimamo nobenega nadzora. Te povezave so navedene le kot možnost. Podobno se lahko do te spletne strani dostopa preko povezav tretjih oseb, nad katerimi INSPHARMA nima nadzora. INSPHARMA ne daje nobenih jamstev glede točnosti, veljave, kakovosti, popolnosti ali primernosti informacij, ki jih vsebujejo takšne spletne strani, in ne bo odgovarjal za nobeno izgubo, škodo ali stroške, nastale zaradi takšnih informacij. Vključitev povezave tretje osebe ne implicira odobritve ali priporočila s strani INSPHARMA-e.
 5. Zdravstvene informacije
  Ta spletna stran lahko vsebuje informacije, povezane z različnimi zdravstvenimi stanji in njihovim zdravljenjem. Te informacije so le splošne narave in niso mišljene kot nadomestilo za nasvete s strani zdravnika ali katerega drugega usposobljenega zdravstvenega delavca. Informacij na tej spletni strani se ne sme uporabiti za diagnosticiranje zdravstvenih težav ali težav s počutjem ali za diagnozo bolezni. Vedno se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem.
 6. Nezaupne informacije
  Kot je določeno v naših Piškotkih in politiki zasebnosti, se je in se bo vsako sporočanje ali drugo gradivo, ki ga INSPHARMA-i pošljete preko spleta ali objavite na spletni strani po elektronski pošti ali kako drugače, kot so vprašanja, komentarji in predlogi, obravnavalo kot nezaupno gradivo. Zato INSPHARMA ne bo imela glede tega nobenih obveznosti. INSPHARMA bo lahko svobodno uporabila zamisli, koncepte, znanje ali postopke, ki jih vsebujejo takšna sporočila in gradiva, za kakršenkoli namen, vključno z razvojem, proizvodnjo in trženjem.
 7. Pravice intelektualne lastnine
  Vsebina te spletne strani se lahko uporabi le za nekomercialno osebno rabo z ohranjenimi vsemi avtorskimi pravicami ali drugimi opombami o lastništvu, nato pa se tega ne sme ponovno kopirati, razmnoževati ali deliti. Razen v zgoraj omenjenih primerih, ko je to izrecno dovoljeno, ne smete kopirati, prikazovati, prenašati, deliti, spreminjati, razmnoževati, ponovno objaviti ali ponovno prenašati nobenih informacij, besedil ali dokumentov, vsebovanih na tej spletni strani ali njenih delih, v elektronski ali tiskani obliki ali ustvariti sekundarnega dela brez INSPHARMA-inega izrecnega pisnega dovoljenja.
 8. Slovenski zakoni
  Ta spletna stran in njena vsebina sta usklajeni s slovenskimi zakoni. Kljub temu da so informacije na tej spletni strani dostopne uporabnikom zunaj Slovenije, so informacije na tej spletni strani namenjene le za uporabo državljanov Slovenije. Druge države imajo morda zakone, regulatorne zahteve in medicinske prakse, ki so drugačne od tistih, ki so veljavne v Sloveniji. Ti Pogoji uporabe in vaša uporaba spletne strani morata biti nadzorovana in v skladu z zakoni, veljavnimi v Sloveniji. Slovenska sodišča imajo izključno pristojnost za morebitne spore v zvezi s to spletno stranjo.
 9. Razno
  Če bi bile katerekoli določbe teh pogojev za uporabo spletne strani nezakonite, neveljavne ali neizvršljive, bodo izbrisane, ne da bi to vplivalo na izvršljivost preostalih določb.
Nazaj na vrh